Press

Tahero Nori kom själv till Sverige som flykting. Nu vill hans snabbväxande Techbuddy se till att mängder av ungdomar får enkla jobb. ”Vi vill hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden”, säger grundaren Tahero Nori.

Läs mer

Årets samhällsbyggare: ”Dags att skapa en schysstare gigekonomi”

Läs mer

Techbuddy-grundaren: ”Vill erbjuda delägarskap till kollegorna”

Läs mer

I dagarna har hon gjort sin första större investering. Margaux Dietz kommer att köpa 2.000 aktier i den pågående nyemissionen i Techbuddy. Totalt handlar det om en investering på 100.000 kronor.

Läs mer